93 723 84 62

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

NETEJA I DESEMBUSSOS DE CANONADES - BUIDATGE I NETEJA DE FOSSES SÈPTIQUES

 

Neteja interior, desobturació / desembussos,
i extracció de residus.
Inspecció interior mitjançant equips TV.
Manteniment i servei integral.

 

 

Neteja de canonades:
  • Col·lectors.
  • Clavegueram.
  • Canals.
  • Desguassos
Neteja i buidatge:
  • Fosses sèptiques i pous.
  • Decantadors i basses.
  • Arquetes sifòniques, embornals, albellons.
Estacions depuradores, piscines.

Inundacions.

Neteges manuals:
  • Rebaixat, abrillantat sòls.
  • Estassada terrenys...

20 ANYS D'EXPERIÈNCIA