93 723 84 62

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

NETEGES, MANTENIMENT, CONTROL DE VESSAMENTS D'HIDROCARBURS I MEDI AMBIENT.

 

Neteja i desembussos de canonades

Neteja industrial

Neteja de tancs i dipòsits

 

Des de la nostra creació el 1981, SXNET, s'ha fonamentat en un constant lliurament en el servei als nostres clients, oferint un alt nivell de professionalitat i experiència, recolzats per una important tecnologia industrial, i sempre amb una constant inquietud per avançar.

 

La nostra empresa està molt sensibilitzada per conservar el Medi Ambient, on centrem grans esforços per millorar. Els nostres estudis per a noves tecnologies es dirigeixen cap a aquest camp.

 

Per a la nostra empresa, "Els seus problemes són els nostres problemes". Per això treballem amb un marcat caràcter humà, i amb uns clars objectius, atendre i satisfer les necessitats dels nostres clients.

 

NETEJA I SANEJAMENT:


Neteja interior, desobturació / desatascados, i extracció de residus. Inspecció interior mitjançant equip TV. Manteniment i servei en general.

MEDI AMBIENT:

 

 • Gestió, assessorament mediambiental i sobre residus.
 • Descontaminació de terres. Realitzem totes les gestions necessàries per tractar terres contaminades.
 • Especialistes en minimizadción de costos. (demani informació sense compromís)

SUPERFÍCIES:


Neteja, eliminació de residus incrustats. Tractaments de superfícies:

 • Protecció química, imprimacions
 • Protecció antioxidant, protecció ignífuga
 • Impermeabilitzacions
 • Acabats decoratius
 • Recobriments
 • Tractament antipintades
 • Neteja de grafits.
 • Especialistes en neteja de xiclets en grans superfícies (sense usar productes químics).


 

MANTENIMENT INDUSTRIAL:

 

TOT TIPUS DE NETEJA EN INDÚSTRIA:


Tractaments de neteges amb productes adequats, aplicacions i reparacions amb materials homologats. Servei integral per a la indústria.

 

 • Neteja de dipòsits de gasoil i tot tipus d'hidrocarburs
 • Neteja de forns.
 • Neteja de cintes transportadores.
 • Neteja de cabines de pintura.
 • Neteja de tot tipus de robots.
 • Neteja de màquines d'embotellat.
 • Neteja d'empreses de fosa.
 • Neteja interior i exterior de tancs.
 • Neteja de dipòsits químics i alimentaris.

 

INSTAL·LACIONS QUÍMIQUES I PETROLÍFERES:

 

Tancs o dipòsits d'ús propi:


Proves d'estanquitat en tancs de combustible.

Realitzem tot tipus de revisions, proves d'estanqueïtat o pressió, per a la correcta utilització dels tancs i dipòsits de subministrament de gasoil per a ús propi.


Estacions de servei:


Tot tipus de treball en tancs i dipòsits.

Servei integral de gestió de residus produïts pels separadors d'hidrocarburs. Neteja i proves de pressió necessàries per adequar-los a normativa.


Trens de rentat, boxes i rentats a pressió:


Manteniment i gestió de residu dels tuneles de rentat i boxers de rentat a pressió, oferint sempre el millor preu en reducció de despeses per tractament de residus generats en els separadors.

Inertització i anul·lació de tancs:


Realitzem tot tipus d'anul·lació de dipòsits. Siguin aeris o enterrats.

Norma MI-IP 06:


Anul·lació d'instal·lacions petrolíferes

NETEGES ESPECIALS PER A LA INDÚSTRIA:

 

Neteja criogènica:


Neteja consistent amb la projecció de gel sec, mitjançant aire comprimit, produint un xoc tèrmic sobre la superfície bruta / impregnada, la qual es contreu preparant els residus de la superfície. Es produeix posteriorment una sublimació / evaporació del gel sec transformant l'estat sòlid al seu estat gas CO2...

Neteja amb Làser:


El treball amb llum làser és un mètode respectuós amb el medi ambient per eliminar contaminants i recobriments. No requereix detergents, dissolvents o abrasius que s'afegirien brutíciaal procés.

Neteja amb sorrejat d'abrasius i superabrasius:


Tenim una solució diferent segons les seves necessitats, ja siguin de restauració, neteja o decapat.