93 723 84 62

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

NETEJA DE PAVIMENTS, ESTRUCTURES, GRAFITS I XICLETS.

NETEJA, ELIMINACIÓ DE RESIDUS INCRUSTATS.

 

Sxnet

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES
 • Protecció química, imprimacions.
 • Protecció antioxidant, ignífuga.
 • Impermeabilització.
 • Acabats decoratius.
 • Recobriments.
 • Tractament antipintades.

Sxnet

 • Neteja de paviments i estructures.
 • Neteja de carrers, pàrquings, paviments (formigó, aglomerat asfàltic, ...)
 • Façanes i cobertes (treballs en altura amb góndoles i grues)
 • Superfícies metàl·liques, exterior de dipòsits aeris, estructures i instal·lacions de tota mena.

 

NETEJA DE GRAFFITIS
 • Neteja de grafits en qualsevol tipus de superfícies.
 • Treballs amb equip d'auto-aspirat (no produïm residu en el lloc de treball)
APLICACIÓ DE TRACTAMENTS ANTIGRAFITTI AMB ELS MILLORS PRODUCTES DEL MERCAT.

 

Podràs prevenir actes vandàlics i aconseguir una neteja amb facilitat.

 

Antigraffiti permanent Grafficontrol 1K és un protector d'un sol component mat o brillant. La seva aplicació sobre el suport, permet extreure d'aquest amb facilitat, diverses vegades, els graffitis, cartells i etiquetes.

 

També ofereix protecció contra els àcids de l'orina. Grafficontrol 1K FH ofereix un concepte únic en la protecció permanent dels graffitis, i està especialment dissenyat per a minimitzar qualsevol alteració en l'aparença de la superfície protegida.

 


NETEJA DE XICLETS

 • La solució més ràpida i econòmica del mercat sense perjudicar el medi ambient.
 • Neteja amb equip d'auto aspirat.
 • Resultat de neteja homogeni (no queden marques de neteja)