93 723 84 62

CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

SEPARADOR DE GREIXOS I HIDROCARBURS

 

Els separadors de greixos i hidrocarburs, són elements que ens ajuden a evitar contaminacions a la xarxa d'aigües generals.

 

SEPARADOR DE GREIXOS

 

El separador de greixos és un element essencial per tractar les aigües carregades amb greixos vegetals i/o animals. La seva instal·lació és necessària per al tractament de les aigües en restaurants, hotels, càmpings, zones comunitàries... Els equips separadors de greixos tenen un rendiment de reducció de gases de fins a 90%.

El seu únic manteniment que necessiten, fer un buidatge i neteja dels greixos i sabons acumulats periòdicament.

Realitzem el millor manteniment del seu separador de greixos i el residu generat.

Assessorem i si ho necessita instal·lem el separador de greixos que millor s'adapti a les seves necessitats.

 

SEPARADOR GREIXOS PER A CUINA INOXIDABLE

 

Separador de greixos inoxidable amb cistella i doble cambra decantadora.

En els Separadors de Greixos de cuina, l'aigua amb olis i residus entra per la part superior mitjançant un ràcord 1 ¼. A continuació aquestes aigües passen per la cistella extraïble on se separen gran part dels sòlids en suspensió.

Aquestes aigua amb greix són decantades en el primer decantador gràcies a una mampara interna, passant aquestes aigües per la part inferior d'aquesta mampara al segon compartiment de decantació.

En aquest últim compartiment les aigües són recollides de la part inferior on l'aigua està lliure de greixos i es decanten per la sortida superior d'1 ½ ".

 

Els olis poden ser extrets mitjançant el sifó sobreeixidor, mentre que l'equip pot ser buidat en la seva totalitat mitjançant la sortida amb clau de pas situada a la part inferior.

Realitzem pressupost per al muntatge de diferents marques de separadors per a les seves instal·lacions, sempre ajustant-nos el màxim a les seves necessitats.

 

SEPARADORS D'HIDROCARBURS

Trens de Rentat, Boxes i Rentats a Pressió

  • Sistema de minimització de residus.
  • Neteja de separadors d'hidrocarburs.
  • Gestió dels residus a planta de tractament.

Realitzem contractes de manteniment de separador d'hidrocarburs, controlant els paràmetres de l'abocament.

Un sistema de separador d'hidrocarburs normalment consta de
:

  • Reixeta perimetral. (S'encarrega de recollir tots els possibles abocaments).
  • Decantador de fangs. (Fa la primera separació de fangs).
  • Separador d'hidrocarburs. (Realitza la separació d'aigües i hidrocarburs).
  • Arqueta presa de mostres. (Arqueta on es realitzen les analítiques).
  • Filtre decoalescencia i bolla de seguretat.

A les nostres actuacions de neteja sempre vam comprovar el correcte funcionament de tots els elements de seguretat.

També realitzem reparacions, sanejar i substituïm aquests elements de seguretat, amb la finalitat d'assegurar al nostre client, que el seu abocament compleixi amb els paràmetres legals.